Vill Du hjälpa oss att ta fram vår nya strategi för programperioden 2021-2027?

Välkommen in med Ditt anbud för att skriva vår framtida strategi i samverkan med alla våra medlemmar. Det är ett spännande och superviktigt uppdrag, och du hittar alla handlingar nedan:

  1. Företagsuppgifter 
  2. Anbudsformulär
  3. Kravspecifikation
  4. Prisformulär
  5. Utvärderingsformulär
  6. Avtalsmall
  7. Uppförandekod

Välkommen in med ditt anbud senast den 30/10-2020!