20150323 Bildandemöte

Bli medlem! Välkommen att ansöka om medlemskap i föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland.

Både privatpersoner och juridiska personer (organisationer, föreningar, företag m.m.) kan ansöka. Medlemmar har möjlighet att påverka lokalt ledd utveckling i Halland 2014-2020. 

Gör din medlemsansökan!

Föreningens historia
Lokalt Ledd Utveckling Halland är en förening som bildats för att hantera lokala initiativ i Halland, och även runt Bolmen när det gäller fiskerelaterade lokala initiativ. LLUH bildades den 23/3-2015 på ett välbesökt möte i Heberg. Där antogs även våra stadgar.

Medlemmar
20160323 medlemsregister

Vår strategi
”Ett rikare halland genom lokala initiativ”

Nätverk
Lokalt Ledd Utveckling Halland tror att nätverk är viktiga och tar en aktiv roll för att förena Leaderområdena i Sverige och Europa.
Vi är medlemmar i:

  • 10410353_957109310966265_3893051085818981969_n
    LUS (Lokalt Utveckling Sverige) är en nationell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseförening för organisationer som arbetar med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Föreningen arbetar för att stärka och vidareutveckla leadermetoden.
    LUS är en resurs för att föra fram och driva frågor gällande leadermetoden i ett nationellt och internationellt perspektiv och påverka organisationer, myndigheter och beslutande organ, samt genom att öka kunskapsutbytet mellan leaderorganisationerna.
  • ELARD
    ELARD (European Leader Association for Rural Development  är en internationell ideell förening (AISBL), inrättad för att förbättra livskvaliteten på landsbygden och att bibehålla befolkningen på landsbygden genom hållbar, integrerad lokal utveckling. ELARD grundades i Belgien 1999 av de nationella föreningarna för leader från länderna Frankrike, Grekland, Irland, Italien och Spanien. För närvarande är mer än 800 lokala aktionsgrupper medlemmar, antingen genom sina nationella eller regionala nätverk eller som enskilda medlemmar.
    Idag kommer ELARDs medlemmar från följande 22 stater: Belgien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Republic of Macedonia, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien , Spanien, Sverige och Storbritannien.

Engagemang
LLUH är aktiva i olika roller i de nationella Landsbygdsnätverket och andra organ som arbetar för ett gott genomförande av Leadermetoden i Sverige och Europa. Nedan följer var vår personal och styrelse är engagerade:

Finansiärer
Förutom allt ideellt engagemang som läggs ner i Lokalt Ledd Utveckling Hallands verksamhet, så har vi finansiering från EU och staten, liksom från Region Halland och därigenom samtliga kommuner i Halland. Många privata sponsorer medfinansierar också enskilda projekt.
EHFF_flag Leader+färg Logo-RGB