vattenleder liten

Bli medlem! Välkommen att ansöka om medlemskap i föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland.

Både privatpersoner och juridiska personer (organisationer, föreningar, företag m.m.) kan ansöka. Medlemmar har möjlighet att påverka lokalt ledd utveckling i Halland 2014-2020. 

Gör din medlemsansökan!

Föreningens historia
Lokalt Ledd Utveckling Halland är en förening som bildats för att hantera lokala initiativ i Halland, och även runt Bolmen när det gäller fiskerelaterade lokala initiativ. LLUH bildades den 23/3-2015 på ett välbesökt möte i Heberg. Där antogs även våra stadgar.

Medlemmar
20181001 medlemsregister

Vår strategi
”Ett rikare halland genom lokala initiativ”

Finansiärer
Förutom allt ideellt engagemang som läggs ner i Lokalt Ledd Utveckling Hallands verksamhet, så har vi finansiering från EU och staten, liksom från Region Halland och därigenom samtliga kommuner i Halland. Många privata sponsorer medfinansierar också enskilda projekt.
EHFF_flag Leader+färg Logo-RGB