Tore Holmefalk

Ordförande

Ledamot i styrelsen och LLUH:s arbetsutskott, sammankallande i Beredningsgrupp Fiske
Offentlig sektor (Falkenberg)
Telefon: 070-8960666
tore@holmefalk.net