Hans T PS

Ledamot i styrelsen och i Beredningsgrupp Fiske
Ideell sektor 

hans.lindqwist@sportfiskarna.se