img_1160
  1. Formell ansökan steg 2 sker på SJVs hemsida, inklusive aktivitetsplan och budgetmall
  2. Ansökan kompletteras enligt feedback från kontoret och formella krav
  3. Ansökan behandlas på AU, dessa beslutar om projektet är färdigt att presenteras för LAG (Styrelsen)
  4. Projektägaren presenterar projektet på LAG-mötet och får feedback
  5. LAG prioriterar
  6. Jordbruksverket tar formellt beslut

 

När får jag besked?

Leaderkontoret kontaktar dig så snart prioriteringsbeslut fattats. Mellan komplett ansökan och beslutande LAG-möte förlöper i regel 2-3 månader. Tänk på att det officiella beslutet fattas av Jordbruksverket efteråt.

Ansökningsrundor under 2017

Runda 1: Ansök senast 9/1, AU behandlar ärendet den 25/1, Presentation för LAG den 8/2, kompletteringar görs, AU behandlar ert kompletta ärende tidigast den 6/4, LAG prioriterar tidigast den 19/4.

Runda 2: Ansök senast 20/3 , AU behandlar ärendet den 6/4, Presentation för LAG den 19/4, kompletteringar görs, AU behandlar ert kompletta ärende tidigast den 17/5, LAG prioriterar tidigast den 1/6.

Runda 3: Ansök senast 1/5, AU behandlar ärendet den 17/5, Presentation för LAG den 2/6, kompletteringar görs, AU behandlar ert kompletta ärende tidigast den 23/8, LAG prioriterar tidigast den 14/9.

Runda 4: Ansök senast 2/8, AU behandlar ärendet den 23/8, Presentation för LAG tidigast den 14/9,  LAG prioriterar samma datum.

Runda 5: Ansök senast 14/9, AU behandlar ärendet den 25/9, Presentation för LAG tidigast den 19/10, LAG prioriterar samma datum.

Runda 6: Ansök senast 19/10, AU behandlar ärendet den 16/11, Presentation för LAG tidigast den 7/12, LAG prioriterar samma datum.

Ansökningsrundor under 2018

Runda 1: Ansök senast 10/1, AU behandlar ärendet den 24/1, Presentation för LAG tidigast den 14/2,
LAG prioriterar samma datum.

Runda 2: Ansök senast 14/3 , AU behandlar ärendet den 28/3, Presentation för LAG tidigast den 19/4,
LAG prioriterar samma datum.

Runda 3: Ansök senast 2/5, AU behandlar ärendet den 16/5, Presentation för LAG tidigast den 13/6,
LAG prioriterar samma datum.

Runda 4: Ansök senast 8/8, AU behandlar ärendet den 22/8, Presentation för LAG tidigast den 12/9,
LAG prioriterar samma datum.

Runda 5: Ansök senast 14/9, AU behandlar ärendet den 26/9, Presentation för LAG tidigast den 18/10,
LAG prioriterar samma datum.

Runda 6: Ansök senast 1/11, AU behandlar ärendet den 17/11, Presentation för LAG tidigast den 6/12,
LAG prioriterar samma datum.