img_1160
  1. Formell ansökan steg 2 sker på SJVs hemsida, inklusive aktivitetsplan och budgetmall
  2. Ansökan kompletteras enligt feedback från kontoret och formella krav
  3. Ansökan behandlas på AU, dessa beslutar om projektet är färdigt att presenteras för LAG (Styrelsen)
  4. Projektägaren presenterar projektet på LAG-mötet och får feedback
  5. LAG prioriterar
  6. Jordbruksverket tar formellt beslut

 

När får jag besked?

Leaderkontoret kontaktar dig så snart prioriteringsbeslut fattats. Mellan komplett ansökan och beslutande LAG-möte förlöper i regel 2-3 månader. Tänk på att det officiella beslutet fattas av Jordbruksverket efteråt.

 

Ansökningsrundor under 2018

Runda 1: Ansök senast 10/1, AU behandlar ärendet den 24/1, Presentation för LAG tidigast den 14/2,
LAG prioriterar samma datum.

Runda 2: Ansök senast 14/3 , AU behandlar ärendet den 22/3, Presentation för LAG tidigast den 19/4,
LAG prioriterar samma datum.

Runda 3: Ansök senast 10/5, AU behandlar ärendet den 23/5, Presentation för LAG tidigast den 13/6,
LAG prioriterar samma datum.

Runda 4: Ansök senast 8/8, AU behandlar ärendet den 22/8, Presentation för LAG tidigast den 12/9,
LAG prioriterar samma datum.

Runda 5: Ansök senast 14/9, AU behandlar ärendet den 26/9, Presentation för LAG tidigast den 18/10,
LAG prioriterar samma datum.

Runda 6: Ansök senast 1/11, AU behandlar ärendet den 15/11, Presentation för LAG tidigast den 6/12,
LAG prioriterar samma datum.