Viktiga datum

Styrelsemöten under året är planerade till följande datum:

- 2023-03-02
- 2023-04-27
- 2023-06-01
- 2023-10-06 
- 2023-12-05

Vi startar upp en ny programperiod år 2023 och då startbesked från Jordbruksverket inte förväntas komma förrän under februari eller mars månad kommer första styrelsemötet där projektansökningar behandlas vara på styrelsemötet 27 april.

För att Leaderkontoret ska hinna bereda inkomna handlingar innan styrelsemöte, måste Steg 2 med bilagor vara inkomna innan följande datum:

- 2023-03-20
- 2023-04-24
- 2023-08-21
- 2023-10-30