Viktiga datum

LAG-möten under året är planerade till följande datum:

- 2021-05-05
- 2021-09-15
- 2021-11-16

För att verksamhetskontoret ska hinna bereda inkomna handlingar innan LAG-möte,
måste Steg 2 med bilagor vara inkomna innan följande datum:

- 2021-04-06
- 2021-08-16
- 2021-10-10