Viktiga datum

Styrelsemöten under året är planerade till följande datum:

- 2023-03-02
- 2023-04-27
- 2023-06-01
- 2023-10-05 
- 2023-12-05

Vår styrelse har beslutat om hur vi ska arbeta med stöd under 2023. Det kommer att bli en utlysning för att ansöka om stöd, som kommer att vara öppen mellan 1 maj och 20 augusti. Under tiden 20 augusti till 4 oktober handläggs de ansökningar som kommit in. Beslut tas den 5 oktober av styrelsen.

Utlysningen kommer att omfatta 4 miljoner kronor. Vid många ansökningar kommer insatsområdena Innovativa tankesätt och arbetssätt, samt Infrastruktur och digitalisering att prioriteras. Det kommer dock att vara möjligt att söka inom alla insatsområden. Efter att vår styrelse har tagit beslut om ansökan ska projektet handläggas av Jordbruksverket. Det kan därför ta upp till 3 månader till innan slutgiltigt beslut om ansökan kan fås. Räkna därför inte med ett beslut om er ansökan förrän vid årsskiftet 2023–2024. Det är möjligt att starta sitt projekt tidigare, men det sker på egen risk.