FAKTA
Projektgrupp: Ylli, Leart, Daut och Eronit
Kommun: Halmstad 
Projektstöd från Ung i Halland: 18 647 kr

Vad handlar projektet om?

På ungdomsgården Zonen har man länge velat ha ett riktigt lan där flera kan träffas och spela i lag tillsammans.

Projektet vill genomföra ett lan på Ungdomsgården Zonen i Andersberg, Halmstad med en förberedande utbildning om hur man arrangerar ett lan. Eftersom det är svårt att få tjugo stycken datorer på samma plats valde projektet att använda sig av ungdomsgården som är en perfekt lokal för ett sådant evenemang.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har genomfört en lan-utbildning tillsammans med föreningen Darkzone som sedan resulterade i ett lan på ungdomsgården Zonen.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet nådde tjugo stycken ungdomar genom lanet. Utöver det bidrog projektet till att unga i Halland upplever att de har en möjlighet att utveckla sina idéer och bidra till Lokalt Ledd Utveckling Hallands övergripande mål i sin direkta omgivningen genom genomförandet av lanet och informationsspridning av projektet. Vidare har projektet bidragit till ökad social inkludering, ökad kunskap om jämlikhet och ökad kompetensutveckling hos ungdomarna som driver projektet.