STEG 3 - INTERVJUER OCH WORKSHOPS

Inplanerade dialogmöten, workshops och intervjuer
Under våren och sommaren kommer dialogmöten, workshops och intervjuer att genomföras med organisationer, föreningar och allmänhet i olika lokala landsbygder. I listan presenteras det olika intervjuerna och workshops som hitintills är inplanerade. 

Inbokade möten med ungdomar i:

 • Hylte
 • Halmstad (Oskarström)

Inbokade möten med:

 • Företagarna Laholm
 • Företagarna Hylte

Inbokade intervjuer/samtal:

 • Region Halland - Hållbarhetsstrateger
 • Region Halland – Helene Andersson (ordförande i tillväxtutskottet) 
 • Brittis Benzler (landshövding) och Kristin Ovik (Enhetschef på Länsstyrelsen i Halland)
 • Christian Dahlqvist (Solskensfarmarna) 
 • Carl Jonsson (ordförande i Hallands ekobönder) 
 • Andreas Måttgård – holistisk management
 • Morpegrisen
 • Högskolan i Halmstad kommer att vara involverade i workshops om boende/byggnation under våren/försommaren

Redan befintliga underlag
I ett flertal kommuner finns det redan underlag från genomförda enkäter och samtal i form av exempelvis byalagsträffar och andra dialogmöten som kommunerna genomfört med företagare, föreningar och boende. I nedanstående lista redovisas det underlag som kommer att användas i strategiarbetet. Listan kommer att uppdateras under processens gång.

Laholm: Underlag bylagsträffar

 • Ränneslöv
 • Skummeslövsstrand
 • Mästocka
 • Göstorp

Halmstad: Underlag utvecklingsprogram

 • Getinge
 • Oskarström
 • Simlångsdalen
 • Trönninge
 • Harplinge
 • Kvibille

Falkenberg:

 • Fegen
 • Krogsered
 • Ätran
 • Gunnarp

Varberg:

 • Sibbarp
 • Valinge
 • Hunnestad
 • Gödestad
 • Bua

Vill du vara en del av strategin?
Om du har ett möte, workshop eller annan tillställning på din landsbygd hör gärna av dig till info@lluh.se, så finns det möjlighet att Jennie kan delta och hålla i en timmes workshop. Vi efterlyser särskilt ungdomars behov och önskemål. Det är ni som ska vilja bo och utveckla landsbygden framöver!