STEG 2 - NULÄGE OCH OMVÄRLDSBEVAKNING

Nyhetsbrev

I februari kom årets första nyhetsbrev! Nyhetsbreven levereras kontinuerligt under året. Vill du följa strategiarbetet, börja då prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan anmäla dig på högersida.

 

Nuläge och omvärldsbevakning

För att få en väl utformad och nyanserad strategi behöver flera olika perspektiv och dokument tas till beaktande. Strategin innefattar därför bearbetning av förgående strategi med tillhörande utvärderingar, analyser och följeforskning. Den uppmärksammar även omvärlden och ny forskning. En annan aspekt som också är viktigt, är att strategin överensstämmer med nationella, regionala och kommunala mål och strategier.

 

Exempel på mål och strategier som vi har anpassar vår strategi till:

- Regional utvecklingsstrategi för Halland, Tillväxtstrategi för Halland, Lokala utvecklingsstrategier för de halländska kommunerna

- Nationell handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014–2020 (förlängt 2021-2022)

- Rapporter om pågående utformning av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP)

- Sveriges miljömål

- Övergripande strategiska styrdokument för LLUH och partnerskap