Kan er idé bli ett leader-projekt? 

Leader-projekt

I programperioden 2014 – 2020 har vi arbetat med fyra olika fonder. Denna programperiod har nu blivit förlängd till år 2022. Dock arbetar vi numera endast med Landsbygdsfonden. Det kan finnas möjligheter att söka medel ur nationell pott vad gäller Regionalfonden. Kontakta verksamhetskontoret för mer information. Den gemensamma nämnaren är att projekten vi kan stödja är lokala, vi arbetar med Leadermetoden. Om ni vill göra det också, så har ni kommit rätt.

 

Har ni en idé? Kolla gärna av vår checklista nedan för att se om ert projekt är ett projekt som vi kan komma att stödja.

Checklista

1. Är LLUH något som passar vår projektidé?

Om ni svarar ja på dessa 9 punkter med frågor så verkar det som om ni har en idé som kan ansöka hos oss!

  • Kommer projektet flera till nytta? Gynnar det fler aktörer än mig själv?
  • Gör flera aktörer ett gemensamt lyft tillsammans för att förbättra sin direkta omgivning? Är ideell, privat och offentlig sektor involverade?
  • Är det öppet för fler aktörer att engagera sig i projektet och dra nytta av det under resans gång?
  • Kan projektet bidra till att uppfylla LLUH:s mål?
  • Är det ett projekt som kan avgränsas från ordinarie verksamhet? (Ej återkommande)
  • Är det något nytt?
  • Bygger projektidén på lokal kunskap?
  • Har projektet ett modellvärde?
  • Är projektet hållbart över tid? Finns det någon mottagare av resultaten efter projekttidens slut?

2. Börja skriv ner er idé

Ta en A4 och fundera över vad ni tycker passar in under följande rubriker:

Syftet är viktigt, då projekt som LLUH medfinansierar bör existera i ett sammanhang och innebära att utveckling sker lokalt. Syftet kan handla om att ni vill öka inflyttningen till samhället, stärka det lokala näringslivet eller öka integrationen, locka fler besökare till området.

Under rubriken mål ska ni beskriva vad det är ni vill uppnå med projektet. Projektets mål ska hjälpa till att uppfylla syftet/visionen. Målet är vad projektet ska ha levererat när projektet är slut, alltså vad projektet förväntas leda fram till. Exempelvis: Bygga en vandringsled, skapa ett nätverk mellan ideella föreningar som arbetar med xxx, genomföra utbildningar runt bygdeutveckling.

Det är viktigt att ni beskriver vad ni tänkt göra i projektet. Det ger oss en bra bild av projektet och är viktigt när vi ska bedöma det.
Det kan vara svårt att uppskatta vad projektet kommer att kosta, men för att vi ska kunna bedöma vilken typ av projektstöd ni kvalificerar er till så behöver vi en summa. Visar det sig senare att den inte stämmer så gör det inget. Rör det sig om 10 000kr, 100 000kr eller 1 000 000 kr?

Efter att ni skrivit ner detta på en A4, skicka denna med mail till verksamhetskontoret för feedback eller slå oss en signal så kan vi diskutera er idé. Efter detta är ni redo att göra en steg 1 ansökan. Vi behöver informationen i steg 1 ansökan för att kunna svara på vilket insatsområde och eventuellt fokusområde ni ska välja i steg 2 ansökan. Efter att ansökan steg 2 lämnats in kommer vi att kontakta er för samtal om er projektidé och hur den kan hanteras vidare.

3. Ansökningsunderlag

Fortsätt och följ ansökningsunderlag som ni hittar under fliken - starta projekt - ansök

Kontakta oss

Kontakta gärna vårt verksamhetskontor om ni har frågor! Där kan ni få tips och råd hur ni kan gå vidare. 

Madelene Wahlström Projekthandläggare på Lokalt Ledd Utveckling Halland

Madelene Wahlström

Projekthandläggare och administratör

0733-30 19 31

madelene.wahlstrom@lluh.se

Sven-Anders Svensson, projekthandläggare på Lokalt Ledd Utveckling Halland.

Sven-Anders Svensson

Projekthandläggare & ekonomiansvarig

0705-51 70 20

sven-anders.svensson@lluh.se