Women On Wednesday (WOW) har beviljats stöd för att dokumentera och validera WOWs process ”One Goal” för att hitta ett sätt att så effektivt som möjligt få ut icke-arbetande invandrare i jobb. WOW är en ideell förening - ett frivilligt nätverk där många kvinnor är engagerade.

 

Under projektet ska 20 kvinnor under ett år gå igenom OneGoal-processen vilket i sin tur ska leda till jobb. Processen består av sex steg. Det handlar om att lära känna kvinnan (bakgrund, kompetens och ambition), att skapa en individuell plan med tydliga mål och nytt CV, att om det finns behov hjälpa till att söka yrkesutbildning/högskola, om det finns behov erbjuda en plats till WOWs traineeprogram (genomförs tillsammans med ett partnerföretag), att identifiera och kontakta potentiella arbetsgivare, hjälpa till med förberedelse inför intervju, hjälpa till i processen att skriva ett avtal och till sist fortsätta ha kontakt med kvinnan för uppföljning och återkoppling.

 

Att kombinera det frivilliga nätverket med "One Goal" ger goda förutsättningar för att effektivt hjälpa nyanlända kvinnor till att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Projektet kommer även till nytta för företag som har brist på personal samt kommuner/stat/region som bär kostnaden för icke-arbetande personer - både som arbetsgivare och som betalande för olika stödsystem.

 

 

FAKTA

Kommun: Halmstad
Projektägare: Women On Wednesday

Total omfattning: 1 499 130 SEK, varav:

1 004 417 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)

494 713 SEK övrig finansiering från LAG

Privat finansiering ideell tid/ideella resurser: 1 500 000 SEK (50,01 %)