Vad handlar projektet om?

Projektet ska ta fram en utvecklings- och förvaltningsplan och en webbbaserad portal. Utvecklings- och förvaltningsplanen ska fungera som ett underlag och en katalysator i utvecklingen av den gemensamma stad- och landsbygdsresursen fiskevattnet. Den ska skapa långsiktighet och säkerställa att den framtida utvecklingen av fisket sker på ett hållbart sätt, att förvaltningen är hållbar med hänsyn till beståndet.

FAKTA

Kommun: Falkenberg

Projektägare: Ätrans nedre fiskeområdesförening

Total omfattning: 350 088 SEK, varav:

234 559 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)

115 529 SEK övrig finansiering från LAG