Hembygdsföreningen i Unnaryd har sedan 1985 drivit ett museum för bonadsmåleri där det förvaltats en viktig del av Hallands kulturarv. Unnaryd har under senare år blivit känt för sin samling av sällsynta bonader samt för den forskning och utveckling som bedrivits.

Generationer i hembyggsföreningen har engagerat sig för att utveckla dagens kulturarv och för att uppmärksamma bonadsmåleriet som särskild tradition från bygden. Genom många aktiviteter, kurser och projekt har museet och föreningens arbete väckt uppmärksamhet med evenemang som bonadsmålarkurser, den halländska Jubileumsbonaden och konserter till bonadsmåleriet.

 

Bild 1

 

Efterfrågan för bokade guider och öppna dagar för oanmälda besökare har ökat med åren vilket föreningen önskade att de kunde utöka, men på grund av brist på tid och personal så blir detta svårt att uppfylla önskemålen.

Föreningen arbetar nu för att anlita en administratör som kan leda föreningens styrelse genom projektet som kommer bestå av att formulera koncept för framtida drift, underhåll och utveckling av verksamheten samt att föra dialog med kommunen och regionen. Vidare behöver de undersöka framtida finansieringar för att ge föreningen och museet en chans att utvecklas.

Långsiktigt ska det Nya Unnaryds bonadsmuseum etableras och utvecklas till ett viktigt turist- och utflyktsmål i Hallands inland. Museet ska utvecklas till en plats med aktiviteter som även bedriver pedagogisk verksamhet samt forskning kring kulturarvet.

LLUH-MITT-EU-HYLTE1414

 

FAKTA

Kommun: Hylte

Projektets ägare:  Unnaryd-Jälluntofta Hembygdsförening

Total omfattning:  205 000 SEK

Varav: 137 350 Sek beviljat projektstöd (EU-medel som statliga medel)

67 650 SEK övrig finansiering från LAG

Privat medfinansiering: 191 800 SEK (ideell tid och rusurser)