Ett förstudieprojekt som syftar till att utveckla bonadsmuseet i Unnaryd.

Vad handlar projektet om?

Projektet vill utforska möjligheter och konkretisera en framtidsvision för att bygga om eller bygga nytt museum för bonader som är ett svenskt kulturarv och härstammar från Unnarydstrakten.
FAKTA Kommun: Hylte Projektets ägare:  Unnaryd-Jälluntofta Hembygdsförening Projektstöd:  205 000 SEK EU-medel samt statliga medel: 137 350 SEK Övrig finansiering från LAG: 67 650 SEK Privat medfinansiering: 191 800 SEK

Hur har projektet genomförts?

Projektet har skapat diskussion och möten med hela föreningen för att konkretisera en framtidsvision, samt studieresor till liknande projekt för inspiration kring byggnad och verksamhetsdrift. Projektet valde ut en liten projektgrupp som kartlägger behoven för framtidens utveckling. Denna projektgrupp har sedan haft kontakt med olika arkitekter och byggplanerare för att begära in olika idéer.
Vidare har projektet tagit fram ritningar, marknadsföringstexter och ekonomisk bakgrundsinformation för att kunna ansöka om bygglovet och skriva en verksamhetsplan för det nya museet.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har lett till en konkret och genomförbar idé som har resulterat i bygglovsansökan, kontakt med kommunen och planer för ombyggnad av museet.
bonadsmuseum
bonadsmuseeum