Projektets syfte är att öka integrationen i Hylte Kommun och skapa en naturlig kontakt mellan nyanlända och kommuninvånare. Samtidigt syftar projektet till att främja den psykiska och fysiska hälsan hos deltagarna.

Vad handlar projektet om?

Projektet består övergripande av att samverka för integration i samhället. Detta görs genom olika åtgärder som syftar till att skapa mötesplatser vilket bidrar till att skapa en naturlig kontakt mellan nyanlända och kommuninvånare.


FAKTA

Kommun: Hylte

Projektägare: Hylte Sport & Event

Projektstöd: 1 451 636 SEK
EU-medel samt statliga medel: 972 596 SEK
Övrig finansiering från LAG: 479 040 SEK 

Privat medfinansiering: 500 000SEK (Ideell tid/Ideella resurser)

Hur har projektet genomförts?

Projektet har bildat träningsgrupper där hela familjen kan komma och träna. I dessa träningsgrupper anordnas träningspass såsom löpning, simning, mountainbike, för att nämna några. Projektet har även anordnat anmälan och genomförande av en svensk klassiker. Ambassadörer för projektet har även dem upprättat egna tävlingar. Vidare har nya paddeltennisbanor byggts och nya instruktörer lärts upp.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har lett till att fler invånare, både nyanlända och gamla, har hittat en mötesplats för att bygga upp goda relationer och förhållningssätt i Hyltebruk.