Projektet skall genom workshops, seminarier och sceniska uppsättningar skapa en mötesplats där folk ska kunna mötas över gränserna, både på scen och bakom scen, oavsett tidigare erfarenheter av att arbeta med kultur och sceniska framträdanden.

Stranden, och dess närområde, skall utvecklas till en mötesplats där det skapas spontana kulturhändelser och där kulturen blir tillgänglig för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund. Workshops och seminarier inom kostym, smink, regi m.m. skall anordnas där erfarna och kompetenta ledare skall lotsa deltagarna in i kunskapen.

Olika föreställningar skall sättas upp där även de som aldrig tidigare arbetat med scenisk konst skall få möjlighet att arbeta tillsammans med såväl yrkesverksamma skådespelare som amatörskådespelare. Aktiviteterna skall fokusera på hela kedjan i en produktion, från manus och regi, kostym och smink, marknadsföring och försäljning till allt runt omkring själva uppträdandet.

  kick-off-klart  

Projektet skall också lyfta fram mindre vanliga former av scenisk konst, till exempel inom figur- och dockteater. Nätverk skall bildas där personer med ett gryende intresse för scenisk konst kan möta mer erfarna kulturarbetare och internationella samarbeten skall initieras. Alla aktiviteter skall präglas av ett miljötänk och ett hållbarhetsperspektiv. Samarbeten finns med Mellbystrandsföreningen och Strandhotellet och dialog förs med Laholms Kommun. Under projektets gång skall andra samarbeten identifieras och initieras.

workshop              

Affisch - Smink kurs   

 

FAKTA

Kommun:Laholm

Projektägare: Kristina Sörling

Total omfattning: 898 480 SEK, varav: 569 822 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel) 280 658 SEK övrig finansering från

LAG 48 000 SEK

Övrig privat finansiering

Privat medfinansiering: 233 000 SEK (ideell tid)