Destination Falkenberg AB har beviljades stöd för att ta fram 10 filmer där Lisa Lemke (känd Tv-kock) intervjuar producenter, från Falkenberg och resten av Halland, om deras råvaror och yrkesstolthet. Filmerna ska under Falkenbergs Matdagar (som arrangeras av Destination Falkenberg) koppla landsbygden till staden och kockscenen på Rådhustorget.

 

Lisa Lemke kommer under båda Matdagarna (6-7 september) göra livesändningar från hela evenemanget där hon pratar med producenter och besökare med samma intention som innehållet i filmerna. De visas på bildskärmar och gör därmed upplevelsen avsevärt bättre och för besökaren som lättare kan ta del av kunskapen som sprids. Materialet kommer även i efterhand vara till nytta för projektet genom fortsatt spridning i konsumentled.

 

Falkenbergs Matdagar arrangeras 2019 för fjärde året och under dagarna samlas lokala mataktörer från hela kommunen på stadens gator och torg. Besökare kommer till evenemanget för att upptäcka blandningen av producenter, förädlade och restauratörer. Det råder inte någon brist på de båda sistnämnda, men producenterna förökas inte lika naturligt. Genom Falkenbergs Skafferi arbetar Destination Falkenberg med att maten ska bli en reseanledning, råvaruproducenterna är grunden för att ett område kan utvecklas och leva som matregion. Syftet med projektet är att lyfta lokala råvaror och producenter som matens hjältar, att öka medvetenheten hos konsument om värdet i att handla lokalt, stimulera till att fler producenter startar igång verksamhet inom de gröna näringarna och att Sverige på sikt kan öka sin självförsörjandegrad av livsmedel.

 

 

 

FAKTA:
Kommun:
Falkenbergs kommun
Projektägare: Destination Falkenberg

 

Total omfattning: 361 377 SEK, varav:
233 279 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)
114 898 SEK övrig finansiering från LAG
13 200 SEK egen privat finansiering
Privat finansiering ideell tid/ideella resurser: 42 000 SEK (10,76 %)

Hur har projektet genomförts?

Lisa Lemke har under båda Matdagarna (6-7 september) gjort livesändningar från hela evenemanget där hon pratar med producenter och besökare med samma intention som innehållet i filmerna. De visades på bildskärmar och gjorde därmed upplevelsen avsevärt bättre och för besökaren som lättare kan ta del av kunskapen som sprids. 

Vilka resultat har projektet skapat?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.