Projektet är en förstudie för att undersöka intresset för att delta i ett transnationellt samarbete angående lokalt producerad mat med inriktning mot fisk och maritima miljöer. Det är ett område där det hittills inte kommit in så många ansökningar och därför har LAG beslutat att stödja denna insats för att utröna om det kan finnas exempel i andra länder som kan implementeras i Halland.

 

 

 

FAKTA:

Kommun: Hela Halland

Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Total omfattning: 133 662 SEK, varav:

89 554 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)

44 108 SEK övrig finansiering från LAG