Lokalt Ledd Utveckling Halland samarbetar med Integration Halland i ett internationellt samverkansprojekt för integration på landsbygden. I november 2016 besökte representanter från olika Leader-områden i Tyskland, Österrike och Finland oss i Hylte för att skriva på avtalet.

Logga1liten

Syftet är att skapa en internationell lärplattform för offentlig, privat och ideell sektor som arbetar med nyanlända i ett lokalt perspektiv. Syftet är att förbättra de lokala resultaten med integrationsarbetet, genom att ha möjlighet till utbyte mellan de aktörer som arbetar med frågan i olika länder med liknande strukturer. Vi vill även genom detta initiativ kunna knyta ihop till fler konkreta idéer som ska genomföras mellan länderna. Lokalt ska även piloter och metodutvecklingsprojekt genomföras.

Målgruppen är aktörer som arbetar med nyanlända inom ideell, offentlig och privat sektor och i förlängningen Hallands befolkning i allmänhet och nyanlända i Hallands befolkning.

I projektet planeras konferenser om temat integration på landsbygden att genomföras i varje land. Tanken är att det är aktörer som arbetar direkt med integration av nyanlända i ideell, privat och offentlig sektor som tar del av utbytet för att utbyta best-practice och inspireras till nya sätt att arbeta i sitt eget specialistområde. Utmaningen att integrera är ett pågående arbete som vi kommer att behöva förbättra och förfina kommande år. Den första konferensen äger rum i St Johann, Österrike 29-30/3.2017, därefter i Falkenberg, Sverige 19-20/9.2017, följt av Tyskland våren 2018 och Finland hösten 2018.

Leaderområden som vi samarbetar med:
Finska LAG (7 st): Aisapari LAG, Joutsenten Reitti LAG, LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta, Leader Ravakka, Pirkan Helmi ry, Rieska-Leader, LAG Pohjoisimman Lapin Leader
Österrikiska LAG (7st): LAG RM regio³ Pillerseetal-Leukental-Leogang, LAG KUUSK Kufstein und Umgebung, Untere Schranne, Kaiserwinkel, LAG Zukunft Linz-Land, LAG RM Bezirk Imst, LAG RM Kitzbüheler Alpen, Gemeinde Fließ, LAG RM Wipptal,
Tyska LAG (1 st): Regionalverein LEADER-Region Hochsauerland e.V.
Svenska samarbetspartner: Lokalt Ledd Utveckling Halland, Integration Halland

Mer information:
Projektets facebooksida
Projektets blog

Här kan ni lyssna på vår verksamhetsledare Marion Eckardt som berättar om samarbetet.

 

FAKTA:
Kommuner: Alla i Halland
Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Total omfattning: 841 200 SEK, varav:
563 604 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
277 596 SEK övrig finansiering från LAG