Laholms ryttarförening vill skapa en ny mötesplats i Laholm med en målgrupp som intresserar sig för hästar och hästsport. Vidare kommer den nya mötesplatsen att erbjuda en träffpunkt för övriga invånare i kommunen där det kommer att arrangeras aktiviteter som inte enbart är hästrelaterade vilket är ett innovativt koncept som är nytt för Halland.

 

Tanken är också att en lokal kommer att hyras ut till Stugfors sadelmakeri så att sadelmakaren kan få en chans att utöka sin verksamhet samt öka sin sysselsättning.

 

Från parkeringen

 

Målet med projektet är att långsiktigt kunna bidra till att göra Laholms kommun till en mer attraktiv livsplats. De vill även skapa bättre förutsättningar för lokala företagare där Hästföretag i Ahla ska kunna erbjuda sitt samarbete och lokal åt företagare utöver sadelmakeri. Föreningen hoppas att utbyggnaden av verksamheten kommer att leda till att fler hästrelaterade företag söker sig till Laholm så att ridsporten kan utvecklas och expandera ytterligare i kommunen.

 

 

FAKTA:

Kommun: Laholm

Projektägare: Laholms ryttarförening

Total omfattning: 657 488 SEK

Varav: 440 517 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)

216 971 SEK övrig finansiering från LAG

Privat medfinansiering: 282 000 SEK (ideell tid)