Projektet är att bygga om en enmans fiskebåt till en tvåmans och samtidigt ge möjlighet till att ta med turister. Målet är en fungerande fiskebåt för två personer, med bra arbetsmiljö, förbättrad kvalité på produkter samt möjlighet att utöka/diversifiera verksamheten genom turism. 

Ombyggnationen kommer innebära arbetstillfällen för lokala entreprenörer.  Det finns redan ett aktivt nätverk mellan fiskare och projektet kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för både företagande och turism.

Projektet bidrar till att behålla fiskeverksamheten i ett gammalt fiskesamhälle.

Projektet bidrar även till en levande landsbygd och skapar mervärde för turismen i området genom att ge förutsättningar för fiskeverksamhet för två personer i kustnära fiskeverksamhet. Detta är ett uppskattat inslag för turister och bofasta i området.

En bidragande orsak till en växande turism till orten, är just att ett levande fiske fortfarande bedrivs.

Fakta

Kommun: Varberg

Egen privat finansiering: 210 000 kr

Övrigt offentligt stöd från LAG: 66 000 kr

Projektstöd: 134 000 kr

Summa finansiering: 410 000 kr