Logga_green inkl EU flaggor

 

Vi tror att landsbygdsutveckling är som bäst när det är aktörerna i en bygd som själva kommer med idéerna och driver dem. Det är dem som vet vad som behövs, vad som kan utvecklas och hur det ska göras.

 

Projektet är i fullgång och hitintills har vi varit ute och haft framtidsverkstäder, workshop med Valinge, Holm, Årstad och även i Krogsered innan sommaruppehållet. Det har varit väldigt bra kvällar där många bra idéer har kommit fram och i två av byarna har arbetet med att ta fram en Lokal Utvecklingsplan börjat. I en annan by har istället en idé om ett eget projekt hos oss börjat ta form. Fler framtidsverkstäder är planerade men vi vill gärna boka in fler så tveka inte utan hör av er till mig, Therese Franke som är projektledare för projektet om ni vill veta mer.

 

Foto: Jennifer van Es

Foto: Jennifer van Es

Projektet Vår by - Vår framtid ska tillhandhålla processtöd för att skapa möten mellan aktörer på landsbygden i olika sammanhang. Projektet ska möjliggöra för utveckling av den halländska landsbygden genom ökade möten och utbyten genom ett professionellt processtöd och metodutveckling. Den anställda projektledaren är där för att stötta de grupper som bildas för att driva sina idéer vidare för ökad utveckling av bygden till att utvecklingen kommit vidare av egen kraft. Processtöd kan även tillhandahållas för att stödja föreningar och organisationer som verkar på Hallands landsbygd i sin utveckling.

 

Syftet är även att skapa utbyte mellan stad och land så att dessa utvecklingsfrågor kan stärkas. Tanken är att metodutveckla med andra aktörer och tillhandhålla processtöd för att skapa möten mellan aktörer i stadsdelar och tätorter i Halland med högre procentuell andel av arbetslöshet än genomsnittet Halland. Det vanligaste exemplet är i en ort där det kan handla om möten mellan nyinflyttade och människor som bott i byn länge, företagare, privatpersoner och föreningar som exempelvis genom en framtidsverkstad och lokal utvecklingsplan vill arbeta för ortens framtid. Tillsammans får de olika aktörerna på orten i en framtidsverkstad inventera vad som finns, vad som kan utvecklas, vem och på vilket sätt det ska göras. Syftet är vidare att stötta de grupper som bildas för att driva sina idéer vidare för ökad utveckling av sin egen ort eller stadsdel. Även fiskerelaterade frågor ska fångas upp i detta projekt i de fall som det är relevant och aktuellt.

 

Verksamhetsområdet längs kusten har inte samma tradition av bygdeutveckling som inlandet. Det är därför en utvecklingsmöjlighet att metodutveckla för att starta upp sådana initiativ. I vissa delar av kustlandet saknas fysiska mötesplatser helt samtidigt som det finns ett behov av dessa för att skapa möten. I inlandet finns det behov av att utveckla de fysiska mötesplatser som existerar.

 

             

 

Fakta:
Kommun: Samtliga halländska kommuner
Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Total omfattning: 1 230 965 SEK, varav:
824 746 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
406 219 SEK i Övrigt finansiering från LAG