Projektet vill skapa en trädgårdsodling i syfte med att skapa en mötesplats som främjar integration och social gemenskap för nyanlända, asylsökande och svenskar.

Den nya mötesplatsen skapar möjlighet att prata svenska språket, träffa svenskar och knyta kontakter. Att ta lärdom av varandra och praktisera trädgårdsodling. Skapa socialt kapital som kan leda till ökad tillit mellan människor och i samhället. Möjlighet till praktiktjänst, arbete och att starta egen verksamhet.

Projektet vill att projektet blir en fortlöpande del i Hyltebruks pastorats integrationsarbete och även starta upp liknande trädgårdsodlingar på andra platser i pastoratet i förlängningen.

Fakta
Kommun: Hylte
Projektägare: Hyltebruks Pastoret
Total omfattning: 62 450 SEK, varav:
41 841 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
20 609 SEK beviljad medfinansiering från LAG

Privat medfinansiering: 60 000 SEK (Ideell tid och ideella resurser)