Projektet vill prova ett innovativt sätt att marknadsföra kommunen i tätt samarbete mellan unga, drivna företagare och kommunen.

Projektet förväntas bidra till Lokalt Ledd Utveckling Hallands mål inom insatsområdet, främst genom att bidra till nya arbetsplatser och bidra till ökat antal besökare i verksamhetsområdet. Samtidigt är projektet inkluderande mot den yngre befolkningskategori, som projektet riktar sig mot. Projektet känns nytänkande och innovativt med stora möjligheter till goda resultat, därför väljer Lokalt Ledd Utveckling Halland att stödja Kungsbacka by JRNL°.

 

Processed with VSCO with m5 preset

 

Text från ansökan: ”I Halland (i detta fall Kungsbacka) finner vi ett stort och framför allt unikt & attraktivt, men också väldigt underrepresenterat, utbud av vad vi valt att kalla besöksvärdheter, det vill säga allt ifrån vacker natur & sevärdheter (t. ex. Fjärås Bräcka, Rolfsån, Kungsbackafjorden, naturreservat, insjöar) till butiker (t. ex. foorm, Berit & Elvy, Cosa, Tjolöholms gårdsbutik) och friluftsaktiviteter (t. ex. vågsurfing, fiske, paddling, vandring). Dessa besöksvärdheter behöver lyftas fram i ett mer attraktivt & normkritiskt forum för att de ska göras rättvisa och nå ut till en bredare, framför allt yngre (18-35), publik än de gör idag. Kungsbacka kommun genom verksamheterna Turism och Nollkvadrat bistår oss med kunskaper, kontakter och utrustning för att möjliggöra projektet.”

 

MITT-EU-KUNGSBACKA052818_11                         MITT-EU-KUNGSBACKA052818_14

 

Projektet genomförs för att öka medvetenhet, mångfald och intresse inom/för regionen och för att stärka dess attraktionskraft utåt med primärt fokus på unga (18-35 år). Resultatet kommer primärt att presenteras i form av film, bilder och text på samt i en limiterad tryckt publikation i A2-format innehållandes varje bild på ett löstagbart print för upphängning-/utställningssammanhang. Sekundärt är att anordna en utställning tillsammans med en föreläsning kring projektet.

http://www.jrnl.info/

 

Fakta
Kommun: Kungsbacka
Projektägare: Jonas Eltes

Total omfattning: 209 500 SEK, varav:
100 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
79 500 SEK i offentliga resurser från Kungsbacka kommun
30 000 SEK i Övrigt offentligt stöd från Kungsbacka kommun

Privat medfinansiering: 46 200 SEK (ideell tid)