Åsa kustpromenad

Projektet vill knyta samman Åsas alla badvikar med en enklare form av kuststig som ansluter till den befintliga vegetationen och bergsformationerna på ett väl bearbetat och anpassat sätt.


Det är främst de boende i Åsa som idag kliver bland klappersten och bergsskrevor för att kunna vandra längs havet mellan Åsas alla fina stränder och med fina utblickar  mot västerhavet. Samtidigt imponeras internationella besökare av möjligheten att röra sig längs havet  utan hindrande staket eller förbudsskyltar. Den senare kategorin har under åren ökat  påtagligt och många uttrycker sin förtjusning över att här kunna röra sig fritt vid havet. Detta är självfallet både unikt och mycket lockande. Den svenska allemansrätten och det svenska strandskyddet är, som alla känner till, en fantastisk tillgång.

 

MITT-EU-KUNGSBACKA052818_18                  MITT-EU-KUNGSBACKA052818_13

 

Fakta

Kommun: Kungsbacka
Projektägare: Åsa Kustpromenad Ideell Förening

Total omfattning: 1 624 800, varav:
1 075 216 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
454 584 SEK finansering från LAG
35 000 SEK offentligt stöd från kommunen
40 000 SEK övrigt offentlig resurser

Privat medfinansiering: 1 560 000 SEK (ideell tid)

Kontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

logos_sidfot_lluh_spalt3

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved