Projektet vill tillgängliggöra Matskolor för alla oavsett bostadsort och möjlighet att transportera sig. För att åstadkomma detta ska projektet ta fram mobila kök som får plats i ett släp som kan dras av en vanlig personbil.

I projektet samverkar 4 H med Halmstad högskola samt lokala entreprenörer, vilket visar på stark lokal förankring, ett upparbetat nätverk och en samverkan som ska leda till ökat företagande och företagsamhet hos ungdomar, företag och studenter.

 

 

FAKTA:
Kommun: Falkenberg
Projektägare: Hallands länsförbund av 4H
Total omfattning: 1 067 460 SEK, varav:
715 198 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
352 262 SEK beviljad medfinansiering från LAG

Privat medfinansiering: 576 400 SEK (Ideell tid/Ideella resurser)