4H:s Matskola – En Matresa

Projektet vill tillgängliggöra Matskolor för alla oavsett bostadsort och möjlighet att transportera sig. För att åstadkomma detta ska projektet ta fram mobila kök som får plats i ett släp som kan dras av en vanlig personbil.

I projektet samverkar 4 H med Halmstad högskola samt lokala entreprenörer, vilket visar på stark lokal förankring, ett upparbetat nätverk och en samverkan som ska leda till ökat företagande och företagsamhet hos ungdomar, företag och studenter.

 

Fakta
Ska genomföras i hela Halland

Projektägare: Hallands Länsförbund av 4 H

Total omfattning: 1 067 460 SEK, varav:

715 198  SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
352 262  SEK övrig finansiering från LAG

Privat medfinansiering: 576 400 SEK (ideell tid och ideella resurser)

Kontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

logos_sidfot_lluh_spalt3

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved