Namnlös design (43)
Care samlad logostrip

Om projektet

Care OneGoal som finansieras av Europeiskt socialfonden är ett projekt som Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) genomför tillsammans med organisationen Women On Wednesday Halmstad (WOW).

WOW har under 10 års tid arbetat fram metoden OneGoal, vilket har varit en effektiv och framgångsrik metod för att hjälpa framförallt invandrarkvinnor att gå från arbetslöshet till arbete. I detta projekt vill vi bidra till att ukrainska flyktingar ska komma närmare arbetsmarknaden. Vi tror att vi tillsammans kan göra skillnad för flera ukrainska kvinnor, barn och män genom att jobba vidare med OneGoal,

Målen i projektet: 

 • 40 deltagare ska ha kommit närmare arbetsmarknaden eller utbildning 
 • 10 deltagare har fått individanpassat stöd med 1:1 coachning enligt OneGoal metoden
 • Kunskap om metodiken OneGoal har spridits till fler aktörer 

Länkar

Vi kommer kontinuerligt att sprida information om projektets aktiviteter och resultat på sociala medier. Här hittar ni alla länkar till projektets olika sociala kanaler! 

I projektet kommer vi bidra till

att deltagarna får ökad kunskap om:

 • det svenska systemet,
 • den svenska arbetsmarknaden i Halland,
 • olika yrken och krav för anställning i olika roller och yrken,
 • arbetskultur på svensk arbetsmarknad,
 • normer, lagar och oskrivna regler på svensk arbetsplats,
 • de horisontella principerna – jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Deltagarna kommer dessutom:

 • delta i språkundervisning i svenska
 • introduceras för personer som själva gått från arbetslöshet till arbete och arbetsgivare,
 • delta i workshop inför OneGoal,
 • genomföra sin egen ”WOW-presentation”.

Om WOW och målgruppen

WOW är idag en plattform där kvinnor från olika bakgrunder, åldrar, socioekonomisk status, religioner och geografiska områden tillsammans med sponsorer och partners främjar yrkesmässig och social integration. Genom att blanda etablerade svenska kvinnor med invandrarkvinnor ger WOW dem möjlighet att bygga upp sitt nätverk, både yrkesmässigt och privat. WOW:s framgång bygger på växelverkan mellan MeetUP, gruppinsatser för att adressera sociala barriärer, och OneGoal, individanpassad 1:1 coachning av deltagarna under en begränsad tid med målet för invandrarkvinnan att gå från arbetslöshet till arbete.

Målgruppen
för projektet är kvinnor och män över 18 år som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina, befinner sig i Sverige och bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Projektet har godkänts av Svenska ESF-rådet som är myndigheten som förvaltar den Europeiska socialfonden! Medfinansieras av Europeiska unionen.