Ung i Halland är ett projekt som syftar till att stärka entreprenörskapet och det lokala engagemanget hos unga 13-25 år. Projektet avstutades år 2020 och har genom åren bidragit till att fler unga fått möjlighet att förverkliga sina idéer och samtidigt gjort halland till en roligare plats att bo i.

Vad handlar projektet om?

Projektet vill sätta fokus på landsbygdens unga och arbeta för att stärka deras entreprenörskap samt ungdomars möjligheter att utveckla landsbygden. Lokalt Ledd Utveckling Halland vill skapa förutsättningar för att unga ska kunna vara delaktiga i utvecklingen av sin hembygd, arbeta med attityder, utmana storstadsnormen och underlätta för ungas organisering på landsbygden. Samtidigt som entreprenörskapet är den största fokusen, så vill Lokalt Ledd Utveckling Halland också arbeta med att nå de ungdomar som inte nås av andra insatser.

 

FAKTA: 

Kommun: Hylte

Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Projektstöd: 3 002 600 SEK

EU-medel samt statliga medel: 2 011 742 SEK
Övrig finansiering från LAG: 990 858 SEK

Privat medfinansiering: 1 290 800 SEK

 

Hur har projektet genomförts?

Projektet har genomförts i Hallands samtliga kommuner. Genom nätverksskapande och kontakt med olika verksamheter har projektledaren arbetat med att göra Ung i Halland känt. Det har inneburit många besök på skolor, ungdoms- och fritidsgårdar och andra sammanhang där ungdomar i målgruppen samlas. Utöver detta har projektledaren även genomfört workshops och föreläsningar i samarbete med Europa Direkt Halland, deltagit i nätverksträffar med andra Leaderområden, anordnat utställning på Landsbyggardagen och på UF-mässor. Vid dessa möten har olika idéer kommit fram, vilka några lett fram till en ansökan av projekt som projektledaren hjälpt ungdomar med att göra. Ansökan har sedan bedömts av styrgruppen och efter godkännande har ungdomar kunnat genomföra sin idé. Sedan har projektledaren skött den administrativa delen av projektet.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har lett till att tretton stycken ungdomsprojekt genomförts och blivit slutredovisade. Intresset för projektansökan har varit stort. Totalt har 33 ansökningar eller inkomna projektidéer inte blivit genomförda.