Projektet vill lyfta Hallands bygdeutveckling ett steg vidare och ta reda på hur man kan arbeta med smarta landsbygder. Projektet vill också möta de utmaningar som vi står inför idag beträffande klimat, miljö och ekonomi. Samtidigt vill projektet ta tillvara på digitala lösningar och andra smarta lösningar som finns. Projektet vill hitta alternativ till bygde-utveckling som inte är beroende av att enstaka samhällsutvecklingsintresserade ideella eldsjälar driver utvecklingen vidare. 

Lokalt Ledd Utveckling Halland har i sin strategi att stödja initiativ som utgår från de lokala utvecklingsplanerna i sitt fortsatta arbete med samhälls- och byutveckling, varför LAG:s styrelse väljer att prioritera projektet.

Fakta

Kommun: Hylte Kommun

Projektstöd: 703 948 SEK

Varav. 351 974 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

351 974 SEK övrig finansiering från LAG