Projektet vill etablera en skatepark i Hyltebruk med placering på Örnatorget intill den nya fritidsgården.

Vad handlar projektet om?

Projektet avser att etablera en skatepark i Hylte kommun för att skapa en plats där alla, oavsett ålder, kön eller bakgrund, kan samlas på lika villkor och utöva sin sport. En plats där vi inte stör någon, där man känner sig välkommen oavsett om man skejtar eller inte, och där man ska känna sig trygg. Det projektet avser att uppnå med skateparken är att uppmana till spontanidrottande och att få fler unga att röra på sig, vilket i sin tur leder till ökad folkhälsa.

FAKTA

Kommun: Hylte

Projektägare: Hylte Skateförening

Projektstöd: 2 934 863 SEK

EU-medel samt statliga medel: 1 334 863 SEK 
Medfinansiering från kommun: 1 500 000 SEK 
Övrig privat medfinansiering: 100 000 SEK 

Hur har projektet genomförts?

Tack vare stödet från LLUH har projektet genomfört ett förarbete med workshops, design, 3D-modeller och byggritningar. Projektet har också genomfört markarbete för att kunna genomföra byggnationen av skateparken i Hyltebruk.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har skapat en community kring sporten och en positiv mötesplats för barn och ungdomar i Hyltebruk. Parken har möjliggjort genomförande av tävlingar med syfte att skapa engagemang och intresse för föreningen och sporten. Nu finns en plats och plattform för att kunna jobba för att uppnå föreningens mål och visioner.