Projektet vill locka besökare till bygden samt informera Kvibillebor, skolungdomar och andra intresserade om Kvibilles historiska roll i Halland. Projektet skall också inspirera till vandring i kulturens Kvibille

Vad handlar projektet om?

Kulturarvet i Kvibille är ett upplevelseprojekt som syftar till att visa Kvibilles rika historia. Projektet har skapat en kulturvandring där tio hisotoriska platser i Kvibille besöks. Vidare består projektet av upprustning av Tingshusets fängelsehåla för att efterlikna hur fängelsehålan såg ut när den sista dödsdomen förkunnades och verkställdes i Kvibille.

Upprensning av stigen fram till avrättningsplatsen kommer göras så att den blir mer tillgänglig för barnvagnar och rullstolar. Vidare kommer informationsskyltar sättas upp så besökarna kan läsa mer om kulturarvet i Kvibille.

FAKTA


Kommun: Halmstad

Projektägare: Kvibille Allförening/Samhällsförening

Summa finansiering: 390 063 SEK

EU-medel samt statliga medel: 260 885 SEK 
Övrig finansering från LAG: 129 178 SEK

Hur har projektet genomförts?

Projektet har skapat en kulturvandring som visar tio historiska platser i Kvibille. Varje plats har en skylt med text och illustration samt en QR-kod där besökarna kan läsa mer om varje plats. Längs stigen finns det två större informationstavlor där Kvibilles historia beskriv och där de platser längs vandringsstigen finns markerade.

Tingshusets källare, där tidigare Häradshäktet låg, har restaurerats till hur det såg ut vid tiden när den sista dödsdömda satt häktad där. Där sitter även en docka föreställande Jakob Olsson Qwick, den sista som avrättades i Kvibille. Vidare visas även ett bildspel i källaren som visar händelserna som ledde fram till Qwicks avrättning.

Vilka resultat har projektet skapat?

Under perioden 20 maj till 31 december 2018 har cirka 1 000 personer besökt och tagit del av Kulturarvet i Kvibille. Ungefär 500 av dessa har deltagit i guidade visningar och resterande 500 har tagit del av Kulturarvet på egen hand.

Målet är minst 2000 besökare i Kvibille varje år där kulturarvet är huvudskälet till besöket. Dock är det för tidigt redan nu under våren 2019 beskriva det långsiktiga resultatet av projektet.