I september 2016 genomfördes för första gången Falkenbergs matdagar – ett tredelat event som ska sätta Falkenberg på matkartan, skapa en reseanledning för turister samt öka Falkenbergarens och Hallänningens identitet kopplat till mat och dryck från jord till bord.

Vad handlar projektet om?

Falkenbergs matdagar är ett evenemang som syftar till att sätta Falkenberg på matkartan, skapa en reseanledning för turister samt att öka Falkenberg och Hallands identitet kopplat till mat och dryck från jord till bord. Falkenbergs matdagar har vidare möjliggjort skapandet av ett forum för aktörer verksamma inom mat att sälja sina varor på kort och lång sikt.

 

Fakta

Kommun: Falkenberg

Projektägare: Falkenbergs Närlingslivs AB

Projektstöd: 345 551 SEK

EU-medel samt statliga medel: 231 519 SEK
Övrig finansiering från LAG: 114 035 SEK

Privat medfinansering: 150 000 SEK

Hur har projektet genomförts?

Falkenbergs matdagar ägde rum under fyra dagar i september 2016 och delades upp i tre olika event.
Inspirationsrundor hos matproducenter och matkreatörer. Evenemangets gäster fick besöka totalt tretton olika besöksmål verksamma inom matbranschen.
Matfest i centrala Falkenberg. Under Matfesten erbjöds lagad mat tillagad av lokala kockar och gjort på lokala råvaror. Matfesten skapade i sin tur ett forum för försäljning både för företag som vill visa upp sig och för företagens produkter.
Branschträff för matintresserade. Hela evenemanget avslutades med en branschfest och utdelning av ett nyinstiftat nationellt matpris.

Vilka resultat har projektet skapat?

Falkenbergs matdagar genomfördes enligt plan och togs emot positivt av både deltagare och besökare. Evenemangets mål var 4000 besökare, vilket slogs med råge. Det uppskattade besökarantalet var mellan 9000-10000 personer under dessa tre dagar. Projektet har hjälpt företag att se möjligheten att vid sidan av försäljning av produkter även skapa lönsamhet genom försäljning av kunskap och upplevelser.