Projektet testar en ny busslinje knyter ihop Varbergs tätort med Världsarvet Grimeton Radiostation och riksintresseområde för friluftsliv och Åkulla Bokskogar.

Vad handlar projektet om?

Projektet är en ‘’hop on hop off’’ buss till flera attraktiva besöksmål i Åkulla bokskogar. Projektet har informerat om området via guidning, broschyrer, marknadsföring och synlighet. Besöksmålen längs med rutten har samverkat kring erbjudande och synlighet för området.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har genomförts i samverkan med alla inblandade aktörer och genom workshops och projektmöten under hela projekttiden. Projektet har årligen rapporterat till Varbergs kommuns kommunstyrelse och även tjänstemän på andra förvaltningar. Projektet har deltagit på Lokalt Ledd Utveckling Hallands projektträffar och har tillsammans med Hallandstrafiken årligen utvärderat projektet.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har resulterat i att Åkturen, som bussen heter, kommer rulla även sommaren 2020, inte enbart i Hallandstrafikens regi utan som ett samarbete mellan Varbergs kommun, Länsstyrelsen och Hallandstrafiken. Under 2020 och 2021 kommer Hallandstrafiken starta en utredning kring kollektivtrafik till besöksmålen i Åkulla.

Projektet har resulterat till en rapport med samlade erfarenheter och kompetens som beskriver hur man kan gå tillväga för att skapa ett liknande initiativ. Denna rapport har delats med Region Kalmar, Laxå, Kullabussen och Jönköpings kommun, vilket har lett till liknande att projekt har påbörjats.

FAKTA

Kommun: Varberg

Projektägare: Varbergs Kommun

Projektstöd: 1 642 697 SEK

EU-medel samt statligt stöd: 1 100 279 SEK
Beviljad medfinansiering från LAG: 342 418 SEK 
Medfinansiering från Varbergs kommun: 125 000 SEK
Medfinansiering från Länsstyrelsen: 75 000 SEK