Logo_strip_Crowdfunding_online_svart

Här berättar kampanjägaren om sin idé genom antingen film eller text

Få vår cyklande gårdsbutik i rullning!

Solving important issues one pedal at a time!

Vi Crowdfundar för att bygga ”MobileFarmMarket”

Det är en cyklande gårdsbutik som gör det enklare att handla ekologiska och närproducerade produkter i närheten av ditt eget kvarter.

Önskan är en specialdesignad el last cykel med påbyggd butiksdel som har utdragbara grönsakslådor, kyl del för kött och mejeriprodukter, solpaneler, kunddisk, regn och solskydd så den passar i alla sorts väder, samt andra innovativa funktioner.

En mobil gårdsbutik som fungerar ungefär som glassbilen och som även har sin egen jingel!

Utgångspunkten är Halmstad, men drömmen är att detta nystartade pilotprojekt ska utvecklas. Inom en snar framtid kommer du hitta MobileFarmMarket i några andra utvalda städer i Halland och småningom hela Sverige.

Så varför en cyklande gårdsbutik?

För att MobileFarmMarket är en lösning på några samhällsutmaningar som ligger oss nära hjärtat! Vi trampar mot positiva förändringar för samhälle, människor, mat och miljö.

Ekologisk och närodlad mat är inte tillgängligt för alla.

Även om utvecklingen har gått framåt så är det fortfarande svårt att få ut småskalig, ekologisk och närproducerad mat till en större målgrupp.

Vi ska tillgängliggöra närproducerade produkter från vår egen gård och lyfta våra småskaliga samarbetspartners.

Matsvinn.

Vissa grödor ser inte ut som andra. Råvaror som exempelvis grönsaker som har annorlunda storlek eller form säljs oftast inte vidare utan slängs och blir till matsvinn. De så kallade 2: a sorterade grönsaker är färska och fina, men följer inte kriterierna för vad som får säljas i vanliga affärer.

MobileFarmMarket ska ta vara på dessa råvaror. Antigen kan du som kund välja att köpa en morot med 2 ben eller en ”vanlig” morot. Vårt koncept är att förädla de bortsorterade grönsakerna till andra hållbara produkter. Alla färska grönsaker har rätt till att hamna i soppan eller salladen oavsett form och storlek!

Brist på givande och meningsfull arbetsträning.

Platser för integrerande arbetsträning är inte tillräcklig för det växande behov som finns idag. MobileFarmMarket har en indirekt koppling till denna otroligt viktiga samhällsutmaning. Den cyklande gårdsbutiken ska få ut produkterna från bland annat vår egen gård, och där erbjuder vi arbetsintegrerad träning för människor med utmattningsdepressioner i samarbete med offentliga aktörer.

Med vetenskapligt stöd vet vi att trädgårdsarbete, djur och natur har en gynnsam inverkan på människor. Vårt arbetssätt på gården ger plats för att jobba i sin egen takt vilket är också ett naturligt sätt att smyga in bättre rutiner, sammanhang och trygghet. Ett steg närmare återhämtning och arbetslivet!

Låt oss berätta lite om vår story…

Carolina Rubio och Ann Källberg, heter vi – ägare till Hälsans Trädgård och Djur AB och grundare till MobileFarmMarket. Företaget fokuserar på hållbarhetsfrågor och vårt hjärta ligger i omsorg för människor, djur och miljö.

Vi har båda haft egna resor med utmattningsdepression och utifrån våra lärdomar har vi startat ett socialt företag som möjliggör ett arbete som är meningsfullt för andra och oss själva. Båda älskar att odla med skonsamma odlingstekniker som Permakultur. Sedan har vi även ett stort intresse för självförsörjande levnadssätt, men mest av allt vill vi hjälpa och stödja andra via inkludering och empowerment.

Verksamheten Hälsans Trädgård och Djur AB, som plats, är en gård med grönsaksodling och smådjur. Det är en hub för ekologisk och hållbar mat, en plats som fungerar som en språngbräda för arbetsintegrerad träning, ett möjliggörande till framtida jobb och en miljö som kan växa organiskt och utifrån behov.

MobileFarmMarket är många lösningar i en cykel!

Men för att få cykeln i rullning behöver vi ert stöd!