Strategi 2023-2027 Lokalt Ledd Utveckling Halland

Vi har fått Startbesked!

Nu är vi så glada att få berätta att vi har fått startbesked från jordbruksverket och nu kan påbörja arbetet i den nya programperioden 2023-2027. 

Till att börja med vill tacka alla som har varit med och deltagit i förarbetet för strategin som nu är godkänd av Jordbruksverket och klar för att förverkligas. Framöver hoppas vi att ni är många som vill engagera er i vårt utvecklingsarbete!

Vad innebär den nya strategin?

Vår strategi har ett starkt underifrånperspektiv och stark förankring, vilket skapar goda förutsättningar för utveckling. I stratergiprocessen har ett stort nätverk av halländska aktörer och engagerade företagare, föreningar och invånare som tillsammans varit involverade. 

Vision: Lokalt Ledd Utveckling Halland vill bidra till en välmående, attraktiv och hållbar livsplats genom lokala initiativ.

Övergripande mål: Ökat entreprenörskapande och Ökad social hållbarhet

Insatsområden:

  • Innovativa tankesätt och arbetssätt,
  • Social hållbarhet i samhälle och bygd,
  • Näringslivsutveckling,
  • Smart boende,
  • Infrastruktur och digitalisering

 

För dig som är riktigt intresserad inte kan vänta på vår nya mer läsvänliga informationsmaterial så finns utvecklingsstrategin 2023-2027.

Vad händer nu efter detta startbesked?

Innan vi äntligen från börja prata konkreta idéer och styrelsen kan ta beslut om projektstöd för att förverkligande, måste vi först förbereda det som krävs. Så att vi sprider rätt information, handlägger på bäst sätt och hinner ta beslut gällande ansökningar,

Vår tidsplan är därför:

  • förberedelser under mars-maj
  • mer info kommer i juni

Finansiering

Budgeten för programperioden 2023-2027 medfinansieras av EU, Region Halland och därigenom Hallands 6 kommuner. Utöver den offentliga finansieringen räknar vi med att det läggs en hel del tid och pengar i projekten som medfinansieras från Hallands engagerade företag, föreningar och invånare!