International women´s day (2)

European LEADER Award for Gender Equality

WOW foundation är just nu i Frankrike tillsammans med Marion och ELARD. Vi nominerade nämligen dem till: European LEADER Award for Gender Equality, och WOW var 1 av 6 projekt som gick vidare och fick presentera sitt projekt i Ploeuc-L'Hermitage och de vann! 

Med anledning av internationella kvinnodagen anordnar Leader France, i samarbete med ELARD, en prisutdelning för European LEADER Award for Gender Equality. Tävlingen belyser konkreta projekt som finansierats under LEADER 2014-2020-programmet och som bidrar till jämställdhet på landsbygden.

WOW foundation Halmstad

WOW foundation är en ideell organisation och började som en mötesplats för att bygga relationer mellan invandrare och etablerade svenska kvinnor. I föreningen arbetar de bland annat med att integrera kvinnor i samhället genom en metod kallad: WOW One Goal. Målet är att få den arbetslösa till arbete. Metoden går ut på att para ihop en arbetssökande, som i processen kallas kandidat med en etablerad svensk, kallad agent. För hur hittade du ditt första jobb? Många av oss fick vårt första jobb genom någon vi känner.

Integration kan uppnås när många människor bidrar med en liten del av sin tid

Projektet gynnar samhället på flera plan, på individnivå för den som får ett arbete, för företaget som får mer personal, för stad och kommun som får skatteintäkter. Tack för allt er arbete, engagemang och mod. Ni är stjärnor!

Flera utmaningar bland annat inom näringslivet

Vi vill även uppmärksamma att det finns flera utmaningar bland annat inom näringslivet. Och inte minst i Halland. Rapporten ”Från vaggan till graven”, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland visar att:

  • Halland har en arbetsmarknad som gynnar inrikes födda, gymnasieutbildade män.
  • Kvinnor i Halland har högre utbildning men tjänar ändå mindre än män.
  • Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är högre i Halland än i riket.