STORMÖTE - 4 OKTOBER

Efter en intensiv och gedigen process närmar vi oss en färdig strategi för hur vi vill utveckla våra landsbygder i Halland. Många möten, samtal, workshops, intervjuer och undersökningar har gjorts under året, för att samla in behov och utvecklingsmöjligheter.

Kommande strategi: Hallands lokala utvecklingsstrategi

Under mötet

Vid mötet presenterades inledningsvis hur processen sett ut vid framtagandet av strategin, och hur resultatet ser ut. Största delen av mötet ägnades åt att prata om hur vi går från ord till handling, dvs vad vi vill göra inom de olika insatsområdena. Inom vissa områden tog mötesdeltagare på sig ansvaret för nästa steg, och inom andra områden ville deltagarna att någon annan skulle göra det.

I presentationen finns massor av idéer att inspireras av och plocka upp för ert kommande arbete med landsbygdsutveckling i er bygd. Använd gärna dokumentet för inspiration – eller kontakta någon av personerna som kommer att ta nästa steg inom de områden där du vill vara med!