Besvara denna enkät för att vara med och utveckla Hallands landsbygd!

Då kan du göra en enkätundersökning på Google forms. Där kan du besvara flera olika frågor gällande bland annat vad just din landsbygd har för behov, vad som behövs för att kunna fylla dessa behov och hur du tror att vi åstadkommer förändring på vår landsbygd. Tack för att du vill vara med och utveckla Hallands landsbygd tillsammans med oss!

Varför är din åsikt viktig?

Hallands landsbygd är inte homogen, och har inte samma behov och förutsättningar överallt. Vi är därför måna om att samla in olika lokala landsbygders behov och önskemål. Detta gör vi genom att medverka i träffar, workshops och på olika sätt fånga in era behov. Vi vill ta tillvara engagemang och skapa delaktighet för utveckling av den halländska landsbygden, men också stimulera idékraft och stärka nätverkande i de lokala bygderna.

Varför gör vi detta?

Lokalt Ledd Utveckling Halland arbetar bland annat med Leaderstöd. För att få ta del av dessa medel ska vi vart sjunde år ta fram en ny strategi som visar vilka utvecklingsbehov och förutsättningar Hallands landsbygd har, vilka mål vi har och hur dessa mål ska uppnås.