Med anledning av pandemin har Lokalt Ledd Utveckling Halland genomfört en kvalitativ nulägesanalys. Syftet var att undersöka vilka effekter som pandemin har på Hallands landsbygder, eftersom det i situationer som denna uppstår en hel del antagande som behöver bekräftas eller avfärdas.

Lyssna på vår verksamhetsledare, Marion Eckardt och Julia Kabell, som berättar om vår Nulägesanalys om Hallands landsbygder den 24 september kl 13:00 via zoom.

Du är varmt välkommen att lyssna och ställa frågor om analysen som gjorts!