Tycker Du att det är viktigt att framtida EU-medel kan investeras i just våra landsbygders chanser och utmaningar? Svara i så fall på enkäten från EU som ligger ute nu.

 

 

 

EU:s långtidsvision för gles- och landsbygder

Långtidsvisionen som EU-kommissionen avser att ta fram ska sträcka sig fram till 2040. Visionen ska vara klar till sommaren 2021. Förhoppningen är att få till en process med högt deltagande som spelar roll för medborgare, beslutsfattare och tjänstepersoner. Visionen kan komma att prägla EUs samtliga arbete framöver, så det är viktigt för oss alla att engagera oss i den, så att den blir rätt för oss som bor och verkar här.

Lokalt Ledd Utveckling Halland engagerar sig i detta arbete på olika sätt, ett är genom sitt medlemskap i Lokal Utveckling Sverige (som samlar 52 av Sveriges 53 Leaderområden) samt i ELARD (som samlar 26 nationella föreningar lika LUS från 26 olika länder med mer än 2 200 LAG representerade. Där är för närvarande vår verksamhetsledare, Marion Eckardt, ordförande).

 

Aktuellt:

Svara på enkäten från EU som ligger ute nu.

Du kan svara både som privatperson och organisation, och det är mycket viktigt att vi som bor i just Halland och Sverige svarar, så att bilden som förmedlas till EUs beslutsfattare, speglar VÅR verklighet och inte endast alla andra landsbygders. Det är viktigt att framtida EU-medel kan investeras i just våra landsbygders chanser och utmaningar!  Svara senast 30 November.

 

Var vi är aktiva:

·       Tematiska arbetsgruppen #rural40 för Long Term Vision of Rural Areas från ENRD (European Network for Rural Development). Vår verksamhetsledare, som även är ordförande i ELARD, sitter i den rollen med i denna tematiska arbetsgrupp

·    EU Multi-Actor Platform (MAP) av SHERPA.Vår verksamhetsledare deltar även här som ELARDs ordförande. Sustainable Hub to Engage in Rural Policies with Actors (SHERPA) är ett fyraårigt projekt (2019-2023) med 17 partners finansierade av Horizon 2020-programmet. Det syftar till att samla kunskap som bidrar till formuleringen av rekommendationer för framtida politik som är relevanta för EU: s landsbygdsområden, genom att skapa ett gränssnitt mellan vetenskap och samhälle som ger ett nav för kunskap och politik.

·       Enkäten om “Future of Rural Europe” genomförd av ELARD där fler än 3436 personer svarade. Denna håller just på att sammanställas av ELARD. Från Sverige svarade 419 personer. Varmt TACK till alla som bidrog!

 

Vad vi bidragit med hittills:

Konferensen A vision for rural Europe “Harnessing the potential of rural areas to contribute to a sustainable & prosperous Europe” av Renew i samarbete med ARC 2020. Denna konferens öppnade Ursula von der Leyen och den modererades av Dacian Ciolos. Vår verksamhetsledare deltog i rollen som ELARDs ordförande (1:49:20 minuter in i anförandet). Konferensen streamades live av 12 000 personer och därefter från mer av 60 000 personer.

·       Feedback på färdplanen: Fram till 9 september var det möjligt att ge övergripande input till den färdplan (roadmap) som pekar ut vad strategin ska behandla. En färdplan syftar till att informera medborgare och intressenter om kommissionens arbete och ge möjlighet att ge kompletterande information för att öka EU-kommissionens förståelse för frågan. Både ELARD och LUS lämnade feedback. Här kan Du se våra svar: ELARDs Feedback och LUS Feedback.

·       The voice of rural Europe for the future of Europe - här samlade samtliga ELARDs medlemmar den 9 maj sina åsikter om framtiden och spred dessa.

 

Framöver:

kommer vi att fortsätta  sprida kunskap och möjligheter som syftar till att ta fram en långtidsvision som vi alla kan vara nöjda med.

 

Läs mer:

En strategi för gles- och landsbygd (”Long term vision for rural areas”)