Nu klart: svenskt ordförandeskap för ELARD

Vår verksamhetsledare Marion Eckardt är vald till ordförande för European LEADER Association for Rural Development (ELARD). Föreningen samlar 2500 lokala aktionsgrupper och innebär en samverkan för EU:s gräsrötter. Syftet med ELARD är att underlätta nätverkande och kunskapsutbyte över landsgränser samt understödja lokal utveckling genom leadermetoden. De senaste två åren har Marion Eckardt varit vice ordförande för ELARD och valdes nu sent på tisdagen den 26 november till ordförandeposten.

– Det känns väldigt spännande och som ett stort ansvar, säger Marion Eckardt. Bakom varje lokal aktionsgrupp finns hundratals engagerade människor från Europas landsbygder. För Sverige spelar ordförandeskapet stor roll eftersom vi får möjlighet att sitta med vid samtliga förhandlingar som berör de fondmedel som ska gå till Europas befolkning. Naturligtvis har vi då tillfällen att på ett starkare sätt få svenskt perspektiv på detta.

 

Leadermetoden (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) bygger på samarbete och ska uppmuntra lokalbefolkning att genomföra egna satsningar och initiativ av betydelse för bygdens utveckling.

– En bra sak med leadermetoden, tycker jag, är den brygga som den utgör mellan lokala, de europeiska och de globala målen, säger Marion Eckardt.

Ordförandeskapet ger dessutom starka och levande nätverk med andra medlemsländer och institutioner vilket ger Sverige många möjligheter att lära, utvecklas och skapa samarbeten för hållbar utveckling. Högaktuellt just nu är att säkerhetsställa att de erfarenheter som upparbetats i Europa tas tillvara in i kommande programperiod. Det innebär bland annat att föra fram förslag för förenklingar av regelverk som kan bidra till effektivitet.

Marion Eckardts och ELARD:s främsta prioritet är just nu övergångsperioden – att lokala initiativ ska kunna hitta finansiering för sina idéer mellan programperioderna. Även frågan hur det ska vara möjligt för Europas och Sveriges landsbygder att ta del av flera av EU-fonderna, även regional- och socialfond.

Att ta Europa närmare medborgarna är ett viktigt mål för EU och samtliga medlemsländer. -Jag tror att det är det snabbaste och mest verkningsfulla att använda sig av det redan beprövade verktyget som vi har i lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Från europeiskt håll är man ju mycket intresserade av hur Sverige har genomfört sin flerfondsstrategi, där det har varit möjligt för leaderområden att arbeta med flera fonder.

Kontakt: Marion Eckardt, ordförande ELARD, 0733-71 82 89, marion.eckardt@lluh.se

 

European LEADER Association for Rural Development (ELARD), är en internationell ideell förening som ska bidra till genomförandet av lokal utveckling genom leadermetoden i Europa. Föreningen samlar nära 2500 lokala aktionsgrupper (LAG) från 26 länder Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Moldavien, Nordmakedonien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Sverige. Sverige är medlemmar genom den nationella föreningen Lokal Utveckling Sverige (LUS), som samlar 52 lokala aktionsgrupper.