Viktigt!

Det finns nu inga medel kvar att söka förutom från Havs- och Fiskerifonden. Den 30:e september kommer dock en omfördelning att ske vilket kan göra att läget förändras. Vill ni skicka in er projektidé och söka medel från Landsbygdsfonden, Regionalfonden eller Socialfonden måste ansökan vara inne innan den 14:e augusti!

Ni kommer att ha förtur i omfördelningen ifall ni har medfinansiering av ert projekt på 33% från en offentlig finansiär förutom kommuner eller Regionen. För mer information vilka aktörer som räknas som offentliga se här.

Lämna ett svar