Kontoret Isaberg

Kontakta oss gärna! Vi hjälper dig gärna på vägen från idé till fullföljt projekt.

Verksamhetskontoret

Marion Eckardt, verksamhetsledare
0733-71 82 89 eller marion.eckardt@lluh.se

Sven-Anders Svensson, projekthandläggare & ekonomiansvarig
0705-51 70 20 eller sven-anders.svensson@lluh.se

Madelene Wahlström, projekthandläggare och administratör
0733-301931 eller madelene.wahlstrom@lluh.se

Elinor Forsberg, projektledare för Ung i Halland
0721-82 50 33 eller elinor.forsberg@lluh.se

Caroline Karlsson, projektledare för Ett utvecklat fiske i Kattegatt
0733-30 19 60 eller caroline.karlsson@lluh.se

Anne Tano, projektledare för Crowdfunding Halland
0709-98 43 10 eller anne.tano@lluh.se

Maria Wångsell, informations- & evenemangsansvarig och projektledare för Hallandsbyggarna
0733-30 19 61 eller maria.wangsell@lluh.se

 

Arbetsutskottet

Består av fem personer från styrelsen som bereder ärenden inför styrelsens möten och föreslår strategiska förändringar i verksamheten till styrelsen.

Idag består arbetsutskottet av Tore Holmefalk (ordförande, offentlig sektor), Susanne Thorsson (vice ordförande, ideell sektor), Martin Haraldsson (privat sektor), Martin Ahlström (privat sektor) och Cecilia Roos (offentlig sektor)

Tore når du på: 070-896 06 66, eller tore@holmefalk.net
Susanne når du på: 072-522 33 73, eller: susanne.matgladje@gmail.com