hela-styrelsen-smal

LAG – Styrelsen

I varje leaderområde finns en LAG-grupp (lokalutvecklings grupp inom Leader ) som består av lokala representanter från ideell, offentlig och privat sektor. LAG-gruppen väljer ut vilka projekt som ska få stöd utifrån den lokala strategin som gäller för området.