Lag-gruppbild

LAG – Styrelsen

I varje leaderområde finns en LAG-grupp (lokalutvecklings grupp inom Leader ) som består av lokala representanter från ideell, offentlig och privat sektor. LAG-gruppen väljer ut vilka projekt som ska få stöd utifrån den lokala strategin som gäller för området.

Foto: Robande

Vad används pengarna till?

Sedan starten 23 november 2015 har vi beviljat många spännande projekt inom våra insatsområden. Varje år kommer vi sammanställa förväntade resultat och när våra projekt så småningom blir avslutade kommer vi även här sammanställa resultaten.

Här nedan ligger senaste sammanställning om hur våra medel använts hittills!
Projektmedel redovisning, uppdaterad 20180313