STARTA PROJEKT

Kan er idé bli ett LEADER-projekt? Så här kommer du igång!

PROCESS

Har ni en projektidé? Grattis! Kanske är Lokalt Ledd Utveckling Halland rätt möjlighet för er. Börja med att titta på ”Så kommer du igång”, för att sedan spetsa till projektidén under resans gång. Lycka till med ert lokala engagemang!

Idé

Kan er idé bli ett bli ett LEADER-projekt? Skriv ned den och kontakta vårt verksamhetskontor. Här nedan är en förenklad beskrivning av de olika stegen. Detaljerad info hittar du längre ner. Lycka Till!

Fullmakt

Utse vem av er som ska ansvara för att fylla i ansökan och ansök om fullmakt.

Steg 1

Påbörja ansökan om stöd steg 1. 

Projektplan

Börja skriv på en projektplan. 

Steg 2

Fullfölj ansökan under Steg 2.

LLUH_Varberg0921171Z8A2889LÄS MER
KAN ER IDÉ BLI ETT LEADER-PROJEKT?

I programperioden 2014 – 2020 arbetar vi med fyra olika fonder. Detta innebär breda möjligheter att arbeta inom. Den gemensamma nämnaren är att projekten vi kan stödja är lokala. Vi arbetar med Leadermetoden. Om ni vill göra det också, så har ni kommit rätt.

Architektura-miastLÄS MER
ANSÖK

Tillgängliga medel

Det finns nu inga medel kvar i Landsbygdsfonden eller Socialfonden. Då vi återkommande får återflöde ifrån pågående projekt kan det ändå löna sig att ansöka, därför rekommenderar vi er att gå in och göra en steg 1 ansökan. Inom övriga fonder har vi fortfarande möjligheter att medge projektstöd, även om kvarvarande medel inte är oändliga.

kudLÄS MER
SPETSA PROJEKTET

Ta första steget!

Ta först detta steget efter att ni varit i dialog med verksamhetskontoret. Vi kan bara prioritera projekt som bidrar till att uppfylla vår strategi och bidra till vår vision. Se efter inom vilket insatsområde ert projekt passar in och spetsa till projektet. För att spetsa är våra urvalskriterier till stor hjälp. Genom dem bedömer vi om vi kan ge stöd till just ert projekt.

MF_logo_Halland-1bildLÄS MER
MIKROFONDEN HALLAND

Mikrofond Halland hjälper er med finansieringen! Mikrofond Halland fungerar som en katalysator för finansiering inom den sociala ekonomin, liksom kunskapsförmedlare och vägledare i finansiella frågor.

LÄS MER
VAD HÄNDER EFTER ANSÖKAN?

Läs här om vad som händer efter att ansökan är inskickad.

VAD HÄNDER EFTER ANSÖKAN?

1. Formell ansökan steg 2 sker på SJVs hemsida, inklusive aktivitetsplan och budgetmall 2. Ansökan kompletteras enligt feedback från kontoret och formella krav 3. Ansökan behandlas på AU, dessa beslutar om projektet är färdigt att presenteras för LAG (Styrelsen) 4. Projektägaren presenterar projektet på LAG-mötet och får feedback 5. LAG prioriterar Jordbruksverket tar formellt beslut När får jag besked? Leaderkontoret kontaktar dig så snart prioriteringsbeslut fattats. Mellan komplett ansökan och beslutande LAG-möte förlöper i regel 2-3 månader. Tänk på att det officiella beslutet fattas av Jordbruksverket efteråt.