Hunehals Borg invigning liten o bred

Har ni en projektidé? Grattis! Kanske är Lokalt Ledd Utveckling Halland rätt möjlighet för er. Börja med att titta på ”Så kommer du igång”, för att sedan spetsa till projektidén under resans gång. Lycka till med ert lokala engagemang!

 

Vad vill ni utveckla

Andra tipsar

Vi arbetar på ett helt nytt sätt för Sverige och EU. Ni är välkomna att spana under fliken ”Beviljade projekt” för att se vad som är igång hos oss och låta er inspireras! Under 2007-2013 fanns tre olika föreningar som arbetat på liknande sätt i Halland. Leader Landsbygd Halland, Leader Kustbygd Halland och Fiskeområde Halland. Här finns också en hel del inspirerande exempel! 

img_1160

Vad händer efter ansökan?

  1. Formell ansökan steg 2 sker på SJVs hemsida, inklusive aktivitetsplan och budgetmall
  2. Ansökan kompletteras enligt feedback från kontoret och formella krav
  3. Ansökan behandlas på AU, dessa beslutar om projektet är färdigt att presenteras för LAG (Styrelsen)
  4. Projektägaren presenterar projektet på LAG-mötet och får feedback
  5. LAG prioriterar
  6. Jordbruksverket tar formellt beslut