Projektstödet som företagare kan söka ska bidra till utveckling av företagets verksamhet. Satsningen ska medverka till de övergripande målen för LLUH:s strategi: ”ökat antal innovationer, ökad konkurrenskraft och sysselsättning”, eller ”en mer välkomnande och attraktiv livsplats”.

Vem kan söka?
Mindre företag inom verksamhetsområdets geografi

Vad kan en söka för?
Stödet kan gå till mindre investeringar som bidrar till utveckling av befintlig eller ny verksamhet. Det kan även ingå övriga utgifter som är kopplade till insatsen som exempelvis köp av tjänst och marknadsföringsmaterial.

Hur mycket kan en få i stöd?
Ni kan söka stöd upp till 50 % av projektets totala kostnader. Stödbeloppet får högst uppgå till 200 000 kr och det krävs lika mycket i privat finansiering. Den privata finansieringen kan vara faktiska medel (pengar) eller i form av egen tid om du är en enskild firma eller handelsbolag.

Vad avgör om jag kan få stöd?
Alla ansökningar kommer bedömas av LLUH:s styrelse/LAG. Det som avgör om ansökan beviljas stöd är hur pass väl projektet uppfyller urvalskriterier för LLUH:s strategi. Ni kan ta hjälp av vårt verksamhetskontor för att bilda er en uppfattning om vad styrelsen bedömer.

Hur söker jag?
Precis som alla andra, se fliken – Ansök.

För att söka behöver Ni ha klart för er vad ni ska göra inom projektet. Ni kan när som helst kontakta LLUH:s verksamhetskontor för vägledning eller om ni vill rådgöra om era stödmöjligheter.
I steg 2 på Jordbruksverket ska Ni alltid bifoga aktivitetsplan och en rimlig budget.

Hur länge har jag möjlighet att söka?
I mån av tillgång av medel hanteras ansökningarna löpande fram till 2020-12-01

Kontakta gärna verksamhetskontoret om ni vill veta mer om stödet och dess möjligheter!