Vad handlar projektet om?

Projektet syftar till att skapa ett underlag som är enkelt och informativt att använda för att hämta information på, och om, sportfiskevatten som finns runt Falkenberg. Underlaget kommer att finnas på Destination Falkenbergs nya hemsida.

FAKTA:

Kommun:
Falkenberg

Projektägare: Jesper Ljungberg

Projektstöd: 96 160 SEK

EU-medel samt statliga medel: 64 427 SEK
Övrig finansiering från LAG: 31 733 SEK


Privat finansiering: 29 920 SEK

Hur har projektet genomförts?

Projektledaren har varit i kontakt med olika vattenägare för att bilda en uppfattning om hur det ser ut i dagsläget. Vidare har de provfiskat i olika vatten samt kartläggning av parkering och diverse aktiviteter som finns runt områdena som har undersökts.

Vilka resultat har projektet skapat?

Idag är Destination Falkenbergs hemsida mer informativ, men det arbetet kommer fortgå med hjälp av materialet från projektet. Ett märkbart resultat från projektet är ringarna på vattnet projektet har skapat. Projektledaren har blivit anlitad som projektledare för en förstudie som syftar till att utveckla fisketurism i hela Halland. Flertalet olika aktörer och anläggningar har kontaktat projektledaren för vidare samarbeten inom fiske och naturturism, vilket är ett resultat från projektet ‘’Sportfiske turism’’.