Kungsbacka kommun, tillsammans med ett bussbolag, planerar att sommaren 2020 köra en busstur som gör det möjligt för invånarna att besöka Kungsbackas största natur- och kulturmiljöer.

Syftet är att väcka intresse för och utveckla ett hållbart sätt att transportera sig, och få fler att upptäcka det som finns nära. Idag är det svårt att erbjuda invånarna att ta sig runt med befintlig kollektivtrafik då den inte är utbyggd för att passa sommarresenären. Det finns även en efterfrågan från Kungsbackas invånare utan bil att kunna komma ut och upptäcka kommunens natur- och kulturmiljöer.

Kungsbacka kommun förespråkar ett hållbart resande och vill att belastningen på vägarna och parkeringsplatser med mera ska avlastas. Den primära målgruppen är invånare i Kungsbacka kommun, främst familjer och par. Den sekundära målgruppen är de som bor inom en 10-milsradie från Kungsbacka.

Bussen gör det möjligt för besökare, som inte har möjlighet att ta sig dit på egen hand, att åka till besöksmålen som man normalt måste ha egen bil för att kunna ta sig till. Både företag och besöksmål kommer att ha nytta av projektet. Bussbolaget får utökad tidtabell som därmed kan leda till fler arbetstillfällen.

Turen kommer att gå sju veckor under sommaren 2020 med planerad start vecka 26.

På sikt vill man att projektet ska ha:

  • Väckt intresse för och utvecklat ett hållbart sätt att transportera sig till olika natur- och kulturmiljöer i Kungsbacka kommun.
  • Förenklat resandet för kommunens invånare.
  • Ökat besökssiffror till besöksmålen i kommunen.
  • Ökat affärsmöjligheterna för landsbygdens näringar.
  • Skapat ett ökat intresse för natur- och kultur. 
  • Gett företagen som har drabbats under coronakrisen en chans att överleva. 
  • Bidragit till att knyta ihop staden och landsbygden.
  • Ökat attraktiviteten för Kungsbacka kommun.

Fakta

Kommun: Kungsbacka
Övrigt offentligt stöd från LAG: 279 225 kr
Summa finansiering: 279 225 kr