Projektet CSA Varberg ska hjälpa företag att vidareutvecklas genom att starta en konsumentstödd verksamhet dvs. Community Supported Agriculture-företag (CSA), samt hjälpa ytterligare personer som vill starta upp CSA-företag.

Projektet avser att informera och inventera lantbruks, fiske och förädlings-företag och personer i Varbergs kommun med intresse att starta upp eller vara delägare i CSA-företag genom att hålla en informationsträff och en uppföljningsträff om CSA.

Projektet kommer även rikta sig till och inventera invånare i Varbergs kommun som vill starta upp eller delta i ny verksamhet inom livsmedelsproduktion och förädling av livsmedel i CSA-form (Community Supported Agriculture) i Varbergs kommun samt invånare – livsmedelskonsumenter och livsmedelsproducenter i Varbergs kommun – som vill bli andelsägare i nya råvaruproducerande och/eller förädlingsindustrier i CSA-form. Det finns två intressenter av CSA-företag i Varbergs kommun: Ekkullens Fårfarm som vill utöka produktion av köttdjur (lammkött) och ha produktionen i ett CSA-företag, Bonaberg Gård i Hunnestad som idag provar sig fram med produktion av kaninkött och olika sorters fågelkött i mycket liten skala privat. De har planer på att starta ett slakteri för smådjur och fjäderfä i CSA-form.

Citat från ansökan: ”Community Supported Agriculture, CSA, är en alternativ ekonomisk modell inom jordbruk. Modellen bygger på att konsumenter tecknar upp sig på förhand som andelsägare eller förhandsköper av det som produceras på en lokal gård. Modellen finns i olika skepnader spritt i stora delar av världen, och börjar även få ett allt starkare fotfäste i Sverige.”

Projektet kommer gynna både småbrukare som vill trygga sin fortsatta verksamhet ekonomiskt och/eller utöka sin verksamhet, personer som vill starta upp företag inom livsmedelsproduktion och livsmedels-förädling på landsbygden samt privatpersoner som vill ha garanterad leverans av närproducerad mat, vill bidra till att stärka och trygga en lokal och hållbar livsmedelsproduktion.

 

 

 

FAKTA:
Kommun: Varberg
Projektägare: Länsbygderådet Halland

Total omfattning: 98 740 SEK, varav:
65 941 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
32 479 SEK övrig finansiering från LAG

Privat finansiering ideell tid: 42 300 SEK (30,06%)