AB Båtfjordens hamn ska bygga en Krabbfiskebrygga till barn i åldern 4-12 år. Det finns få aktiviteter för den yngre målgruppen vid hamnen och krabbfiske har alltid fascinerat barn i alla åldrar.

Syftet med projektet är att öka fritidsintresset hos barn och ge dem möjlighet att umgås i den maritima miljön vid hamnen. Tankarna är att bygga en mindre brygga i kanten av hamnen där det rör sig många krabbor och där barnen kan utöva sin fiskelycka. Under sommaren ska det finnas information på bryggan någon gång i veckan för barnen om den maritima miljön och det natura 2000 område som ligger i Båtafjorden alldeles intill hamnen. Projektet har även tankar på att anordna krabbfisketävling under ordnade former, där tidigare erfarenhet av liknande aktiviteter varit mycket uppskattat.

 

IMG_1724    IMG_1725

 

Genom att bryggan finns kommer barnen att få sysselsättning och kunskap om hur man sköter samt bevarar den maritima miljön genom informationstavlor. Det kommer även finnas tillfällen för att utföra muntlig och praktisk information om vad havet ger oss och hur viktigt det är att vi skyddar och bevarar miljön.

Förhoppningen är att bryggan skall uppföras av ett företag under våren 2017 och stå
klar i maj månad.

Projektet kommer sprida sin information via tidningar och radio.

 

Fakta
Kommun: Varberg
Projektägare: AB Båtfjordens hamn

Total omfattning: 60 000 SEK, varav:
40 200 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
10 000 SEK i Övrig finansiering från LAG
9 800  SEK i offentliga resurser från Varbergs kommun

Privat medfinansiering ideell tid: 19 200 SEK (24,24%)